ShiroKusanagiのプロファイル  
 
ユーザー名   ShiroKusanagi
登録日   2009年04月21日
場所  
ウェブページ  
生年月日   1984年01月27日
興味/趣味  
Last online   2009年04月21日 20:37:48
 
Eメール  
ICQ    
MSN  
Skype